Mobiel atelier

Mobiel atelier

Mobiel Atelier Ciao Bruno. Het mobiel atelier CiaoBruno van Bruno Edsme is over al inzetbaar. Een oude brandweerwagen flexibel ingericht. Het mobiele atelier komt naar jou toe in buurten op scholen, festivals en feesten. Divers beeldende kunstvormen voor jong en oud,...
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly